Chào mọi người, hôm này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo một Ec2 instance một cách nhanh chóng. Trước hết Amazon Ec2 Instance là một máy tính ảo của Amazon, nó tương tự VPS vậy đó. Ok đơn giản vậy thôi, chúng ta bắt đầu nhé.

Chuẩn bị

Bạn cần một tài khoản Amazon Web Service đã liên kết thẻ visa hoặc master card ( Nếu chưa đăng ký bạn có thể đăng ký miễn phí, amazon có chương trình miễn phí 1 năm dùng các dịch vụ của amazon).

Bắt đầu

Tạo Instance

Các bạn chọn Ec2 trong mục service của amazon nhé.

Các bạn để ý mục region thì có nhiều region khác nhau, và gói free tier của AWS sẽ chỉ được chọn một số region quy định, ở đây mình chọn Singapore cho gần.

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Tiếp theo mình chọn Launch Instance.

Tiếp theo chúng ta chọn các hệ điều hành cho EC2, mình chọn Amazon Linux 2 AMI và nhấn Select

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Chọn tiếp Review and Launch

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Nhấn Launch

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Ở Step này thì bạn sẽ chọn Creat a new pair và nhập tên của file key. Nhấn Download key pair. Bạn sẽ download về máy tính 1 file .pem, file này dùng để truy cập vào Ec2 của bạn, vì thế hãy lưu trữ file này cẩn thận. Tiếp theo chúng ta nhấn Launch Instances

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Và thế là chúng ta đã tạo một Ec2 thành công. Các bạn có thể Edit lại name cho dễ nhìn bằng cách nhấn vào ô name, để biết cách truy cập chúng ta chọn instance vừa tạo và nhấn vào Connect

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy các lệnh để truy cập vào Ec2 Instance. Các bạn có thể dùng SSH terminal để truy cập, chẳng hạn như git bash.

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Truy cập vào instance EC2 Mở một SSH Terminal lên ( Git bash chẳng hạn), vào cùng thư mục với file .pem

chmod 400 Tên_file.pem
ssh -i Tên_file.pem ec2-user@ipv4_public_của_instance

Khởi tạo một Amazon Ec2 Instance

Nếu có hỏi thì gõ yes .Vậy là xong, chúng ta đã tạo và truy cập thành công Ec2

Tạm kết

Trên đây là bài hướng dẫn tạo Instance Ec2 cực kỳ đơn giản, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn muốn deploy một Node App lên Amazon Ec2 thì có thể xem bài viết này của mình