Đây là series do mình tổng hợp và biên soạn nhằm mục đích giúp các bạn học nhanh ngôn ngữ Javascript. Vì tiêu chí như vậy nên mình sẽ đề cập rất ít lý thuyết mà chủ yếu đi vào thực hành code. Đối với những bạn mới thì đây sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích để rèn luyện và nâng cao kiến thức của các bạn. Còn các bạn cũ thì đây như một cheatsheet giúp các bạn ôn tập lại kiến thức. Hy vọng series này giúp ích được cho các bạn trên con đường làm chủ ngôn ngữ Javascript 😎

Series này dành cho ai

  • Những bạn muốn học nhanh chóng Javascript
  • Những bạn từ ngôn ngữ khác chuyển qua học Javascript
  • Những bạn muốn tìm thêm tài liệu học Javascript bên cạnh các tài liệu trên mạng
  • Những bạn muốn ôn tập lại kiến thức Javascript

Nội dung

Kiến thức trong series này được cập nhật đến phiên bản ES6 nên anh em khỏi lo nha. Các phiên bản ES sau thì còn khá mới, ít dùng và cũng không có nhiều sự thay đổi lớn nên anh em có thể tham khảo ngoài nhé. Mình tin như vậy là đủ để anh em chiến JS một cách mượt mà rồi.

Phần 1: Kiểu dữ liệu, tham trị & tham chiếu, khai báo biến, scope và hoisting trong Javascript

Phần 2: Toán tử, câu lệnh điều kiện, vòng lặp, function, HOF, arrow function, call(), apply(), bind() trong Javascript

Phần 3: Thao tác với number, string, array, object và class trong Javascript

Phần 4: Bất đồng bộ callback, promise, async await trong Javascript

Phần 5: Thao tác HTML/CSS DOM và Browser BOM với Javascript

Phần 6: JSON và Ajax trong Javascript