Press ESC to close

Dư Thanh Được

Chào mọi người, mình là Founder Xdevclass - Lập trình tinh gọn. Thế mạnh UX/UI, Front-End. Thích đọc tin tức về tech & marketing. Thích chia sẻ về lập trình website và phát triển bản thân. Donate Momo: 0768447467